SITUACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) SKAITYKITE ČIA

Eksploatuoti nebetinkami automobiliai

imago

Nebenaudojamų automobilių tvarkymas nedarant žalos aplinkai

Eksploatuoti nebetinkami automobiliai yra pavojingos atliekos, kurias gali tvarkyti įmonės, turinčios teisę tvarkyti pavojingas atliekas. Pavojingų atliekų tvarkymo įmonės (automobilių ardymu užsiimančios įmonės) veikla atitinka visus įstatymų nustatytus reikalavimus. Tik atliekų perdirbimo įmonė, turinti atitinkamus leidimus bei sertifikatus, turi galimybę išduoti dokumentą, kurio pagrindu  Jūsų  automobilis bus išregistruotas (nurašytas) iš eismo registro.

Savarankiškas nebetinkamo eksploatuoti automobilio išmontavimas ar perdavimas tvarkyti privačiam arba juridiniam asmeniui, neturinčiam pavojingų atliekų tvarkymo licencijos ir leidimo perdirbti atliekas, yra įstatymų draudžiamas ir už tai baudžiama. 

Europos Sąjungoje, įskaitant Lietuvą, galioja gamintojo atsakomybės principas, kuris reiškia, kad automobilių importuotojai yra atsakingi už aplinkai nekenksmingos eksploatuoti nebetinkamų automobilių tvarkymo sistemos sukūrimą ir paskutinis automobilio savininkas šia sistema gali naudotis nemokamai. Daugelis automobilių importuotojų yra sudarę sutartis su Automobilių išmontavimo asociacija, kurios nariai naudoja tinkamą technologiją, leidžiančią pašalinti visus skysčius ir išmontuoti automobilius aplinkai nekenksmingu būdu.

Diegdami naujas technologijas ir naudodami modernias medžiagas automobilių gamyboje, gamintojai labai sumažino eksploatuoti nebetinkamų automobilių poveikį aplinkai. Tai reiškia, kad dauguma šiuolaikiniuose automobiliuose naudojamų medžiagų gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.

Grąžindami savo seną automobilį importuotojui ar perduodami įmonei, kuri turi leidimą perdirbti pavojingas atliekas, automobilių savininkai gali prisidėti prie racionalaus energijos išteklių naudojimo ir normalios gyvenamosios aplinkos išsaugojimo.

Ką daryti, kai automobilis nebetinka eksploatuoti?

  1. Surinkite iš automobilio pašalinius daiktus.
  2. Pasiimkite automobilio dokumentus.
  3. Pristatykite automobilį į artimiausias išmontavimo dirbtuves arba importuotojui, kuris prekiauja tos markės automobiliais. Automobilių išmontavimo dirbtuvių, turinčių reikiamą leidimą, sąrašą galite rasti interneto svetainėje: https://atvr.aplinka.lt/tp-tvarkytojai.html arba bendroje atliekų tvarkymo įmonių duomenų bazėje: https://atvr.aplinka.lt/
  4. Išsaugokite automobilio utilizavimą patvirtinančius dokumentus.
  5. Už nebetinkamo eksploatuoti automobilio perdavimą automobilių importuotojui ar išmontavimo įmonei perdavimą savininkui mokėti nereikia.