SKIP TO CONTENT

LEGALI INFORMACIJA

LEGALI INFORMACIJA

1. LEIDINIMAS IR PAGALBA

Svetainę www.peugeot.fr skelbia PEUGEOT , Stellantis Auto SAS, akcinė bendrovė, kurios kapitalas yra 172 711 770 eurų, kurios pagrindinė buveinė yra: 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (Prancūzija), registruota Prekybos ir komercijos registre. ir Versalio įmonių, kurių numeris B 552 144 503. Identifikavimo numeris: FR 23552144503 – APE 7010Z SIRET numeris: 552 144 50301271 Telefonas: 01 55 94 81 00

 

Tel.: 01.55.94.81.00

 

 

Atsakingas už publikavimą:

 

- Leidinių direktorius:

 

- Atsakingas už rašymą:

 

 

Šeimininkas:

 

Stellantis Auto SAS

2. APIBRĖŽIMAI

Teisinės pastabos: nurodo šį dokumentą.

 

Svetainė: nurodo svetainę, pasiekiamą šiuo adresu

 

Elementai: nurodo elementus, ypač informaciją, AUTOMOBILES PEUGEOT vartotojams pateikiamus ir pasiekiamus per Svetainę.

 

Vartotojas: reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, besinaudojantį Svetaine.

3. TIKSLAS

Šis dokumentas yra svetainės teisinė informacija. Šio dokumento tikslas – apibrėžti Naudotojo naudojimosi Elementais sąlygas. Nurodoma, kad su Elementais galima susipažinti laikantis šių teisinių pranešimų, kaip numatyta kitame straipsnyje.

4. PRIĖMIMAS IR PAKEITIMAS

4.1. Priėmimas

AUTOMOBILIAI PEUGEOT teikia Elementus, kuriems Naudotojas įsipareigoja laikytis šių teisinių pranešimų. AUTOMOBILIAI PEUGEOT pataria Naudotojui reguliariai susipažinti su naujausia Teisinių pranešimų versija.

 

Bet kuriuo atveju laikoma, kad Vartotojas sutiko su Teisiniais pranešimais tiesiog susipažinęs su Elementais. Bet kokia konsultacija su Elementais reiškia, kad sutinkama su naujausia teisinių pranešimų versija.

4.2. Redaguoti

AUTOMOBILIAI PEUGEOT gali bet kada ir be įspėjimo keisti šiuos teisinius pranešimus ir visus Svetainėje pateiktus elementus. AUTOMOBILIAI PEUGEOT pataria Naudotojui reguliariai susipažinti su naujausia Teisinių pranešimų versija.

 

Laikoma, kad Naudotojas sutinka su šia naujausia versija kiekvieną kartą, kai Elementai bus peržiūrimi dar kartą.

5. ASMENS DUOMENYS

Svetainėje galima susipažinti, vartotojui neatskleidžiant savo tapatybės ar kitos su juo susijusios asmeninės informacijos.

 

Jūsų asmens duomenų apsauga yra mūsų prioritetas. Kviečiame perskaityti mūsų konfidencialumo pareiškimą 23 straipsnyje.

6. Slapukai

Svetainėje yra slapukų sistema. Todėl Naudotojas informuojamas, kad jo lankymosi Svetainėje metu jo interneto naršyklėje gali būti automatiškai įdiegiami slapukai.

 

Slapukai yra failai, siunčiami į vartotojų kietuosius diskus, kad būtų lengviau naršyti svetainėje ir sudaryti lankytojų statistiką.

 

Šiuose slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos.

 

Vartotojas gali išjungti slapukų siuntimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų slapukų valdymo politiką, skaitykite slapukų valdymo politikos skyrių „Slapukų valdymo politika“

7. GINČAS – VARTOTOJŲ TARPININKAVIMAS

Tarpininkavimo CMFM subjektas 2017 m. birželio 30 d. CECMC (Vartotojų tarpininkavimo vertinimo ir kontrolės komisijos) sprendimu yra įtrauktas į vartotojų tarpininką.

Tarpininkavimas CMFM įsikiš siekiant draugiškai išspręsti ginčus tarp kliento ir PEUGEOT Automobiles Brand.

 

Kilus ginčui tarp šalių, jie stengsis jį išspręsti taikiai. Nesant taikaus susitarimo, vartotojas klientas informuojamas pagal Vartotojų kodekso L.211-3 straipsnį tik prieš galimą kreiptis į kompetentingus teismus ir gavus rašytinį skundą klientų ryšių skyriui. Skirtuke „Susisiekite su mumis“ nurodytas adresas, jis turi galimybę nemokamai susisiekti su tarpininku, registruotu Vartotojų tarpininkavimo vertinimo ir kontrolės komisijos sudarytame tarpininkų sąraše pagal L.615-1 straipsnį. Vartotojų kodekso nuostatas:

 

• naudojant formą, esančią svetainėje mediationcmfm.fr

• paštu šiuo adresu: Médiation Cmfm, 19 avenue d’Italie - 75013 PARIS

 

Vartotojas klientas gali laisvai priimti arba atsisakyti tarpininkavimo, o tarpininkavimo atveju kiekviena šalis gali laisvai priimti arba atsisakyti tarpininko pasiūlyto sprendimo.

 

Nesant taikaus susitarimo, pasitelkus tarpininkavimą arba šalims nepritarus tarpininko pasiūlytam sprendimui, ginčas tarp vartotojo vartotojo bus nagrinėjamas teisme pagal bendrosios teisės taisykles.

 

Kilus ginčui tarp PEUGEOT Automobiles prekės ženklo ir komercinio kliento, kuris nėra išspręstas taikiai, kreiptis į tarpininką bus neįmanoma ir jurisdikciją turės tik teismai, nuo kurių priklauso jų pagrindinė buveinė. Ši nauja procedūra atsirado nuo 2016 m. sausio 1 d. perkėlus į nacionalinę teisę Europos direktyvą dėl vartotojų ginčų sprendimo neteisminiu būdu, pagal kurią specialistas savo vartotojams klientams turi pasiūlyti nemokamą tarpininkavimo procedūrą, pasiekiamą paštu arba internetu.

 

  Norėdami gauti daugiau informacijos, kviečiame apsilankyti Médiation CMFM svetainėje, kurią rasite spustelėję šią nuorodą: www.mediationcmfm.fr.

8. PRIEIGA PRIE ELEMENTŲ

Svetainės elementai pasiekiami internetu.

 

Už visas su prieiga prie Elementų susijusias išlaidas, nesvarbu, ar tai būtų techninės, programinės įrangos ar interneto prieigos išlaidos, prisiima Vartotojas. Vartotojas yra visiškai atsakingas už tinkamą savo kompiuterinės įrangos veikimą ir prieigą prie interneto.

Vartotojas pareiškia, kad sutinka su interneto savybėmis ir ribomis bei patvirtina žinąs apie interneto tinklo pobūdį ir ypač jo technines charakteristikas, atsakymo į konsultaciją, užklausas ar informacijos perdavimo laiką, trikdžių riziką ir apskritai riziką. būdingas bet kokiam prisijungimui ir perdavimui internete. AUTOMOBILES PEUGEOT imasi visų savo turimų protingų priemonių, kad užtikrintų kokybišką prieigą prie Elementų, tačiau nurodoma, kad AUTOMOBILES PEUGEOT nėra įpareigotas pasiekti rezultatą.

9. VARTOTOJO NAUDOJIMAS SVETAINE

Vartotojas įsipareigoja laikytis šių Teisinių pranešimų ir garantuoja AUTOMOBILES PEUGEOT nuo bet kokio neteisėto, reikalavimų neatitinkančio ir/ar neteisėto Elementų naudojimo.

Asmeninis Elementų naudojimas neleidžia naudoti jokiems kitiems tikslams. Vartotojui visų pirma draudžiama bet kokiais komerciniais ar pelno tikslais naudoti visus ar dalį Elementų.

 

Vartotojas įsipareigoja naudotis Svetaine pagal nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, o ypač nenaudoti jos turiniui rodyti, atsisiųsti, siųsti ar perduoti:

 
  • smurtinio pobūdžio arba gali pakenkti žmogaus pagarbai ir orumui, vyrų ir moterų lygybei, vaikų ir paauglių apsaugai, ypač gaminant, transportuojant ir platinant smurtinio ar pornografinio pobūdžio žinutes arba galinčias kenkia žmogaus orumui;
  • kuri skatina daryti nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus;
  • kuri skatina vartoti draudžiamas medžiagas;
  • kuri sukelia arba gali sukelti diskriminaciją, neapykantą, smurtą dėl rasės, etninės priklausomybės ar tautos;
  • kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinantis, įžeidžiantis, yra priekabiavimas, šmeižtas, įžeidžiantis, vulgarus, nepadorus, keliantis grėsmę kitų asmenų privatumui arba galintis įžeisti tam tikrų žmonių jautrumą;
  • kuris klaidina kitus Vartotojus, pasisavindamas kitų asmenų vardą ar įmonės pavadinimą;
  • kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises, pavyzdžiui, kai šis sąrašas nėra baigtinis, bet kokią gamybos paslaptį, profesinę paslaptį, konfidencialią informaciją, prekės ženklą, patentą ir apskritai bet kokias pramoninės ar intelektinės nuosavybės teises ar bet kokias kitas teises, susijusias su saugoma informacija ar turiniu;
  • įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterinius virusus ar bet kokį kitą kodą ar programas, skirtus bet kokios programinės įrangos, kompiuterio ar telekomunikacijų įrankio funkcionalumui nutraukti, sunaikinti arba apriboti.
 

Vartotojas įsipareigoja:

reguliariai skaityti teisinius pranešimus ir juos gerbti,

nerinkti ir nesaugoti su kitais Vartotojais susijusių asmens duomenų,

jokiu būdu priekabiauti prie vieno ar kelių kitų Naudotojų,

netrukdyti ir netrikdyti Svetainės veikimo.

10. PRIEIGOS APRIBOJIMAS

Vartotojui pažeidus šiuos teisinius pranešimus, prieiga prie Svetainės bus automatiškai užblokuota, nepažeidžiant jokių teisinių veiksmų, kuriuos galėtų pareikšti AUTOMOBILES PEUGEOT, ir žalos atlyginimo, kurios gali būti reikalaujama iš „Vartotojo.

11. HIPERTEKSTO NUORODOS

Visos svetainės, turinčios nuorodą į svetainę (hipertekstinė nuoroda, nukreipta į šią svetainę arba sukurta iš jos, pvz., Mister Auto), nėra AUTOMOBILES PEUGEOT valdomos.

Todėl AUTOMOBILIAI PEUGEOT neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių prieinamumą, jų turinį, reklamą, produktus ar paslaugas, prieinamus šiose svetainėse arba iš jų.

Vartotojas yra visiškai atsakingas už jų naudojimą.

12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Svetainės naudotojas informuojamas, kad Elementai:

a) yra saugomi autorių teisių įstatymų: tai ypač pasakytina apie nuotraukas, straipsnius, piešinius, animacines sekas ir kt.

b) ir (arba) yra saugomi teisės aktų dėl dizaino ir modelių: tai visų pirma Svetainėje pateikiami transporto priemonių modeliai;

c) yra saugomi prekių ženklų teisės aktų: tai visų pirma „PEUGEOT“ prekės ženklas, „visiškai stilizuotas liūtas“ (atstovaujantis Stellantis Auto SAS logotipu) ir svetainėje pateikiami transporto priemonių modelių prekės ženklai.

 

Taip apsaugoti elementai priklauso PEUGEOT arba trečiosioms šalims, leidusioms PEUGEOT juos naudoti.

 

Todėl bet koks elementų atkūrimas, naudojimas, vaizdavimas, pritaikymas, modifikavimas, įtraukimas, vertimas, rinkodara, dalinis ar pilnas, bet kokiu procesu ir bet kokia laikmena (popieriuje, skaitmeninėje ir kt.) yra draudžiamas be išankstinio sutikimo. rašytinis AUTOMOBILES PEUGEOT leidimas, išskyrus Intelektinės nuosavybės kodekso L 122.5 straipsnyje nurodytas išimtis, už tai, kad tai yra autorių teisių ir (arba) dizaino, modelių ir (arba) prekės ženklo klastojimo pažeidimas, už kurį baudžiama numatytomis baudžiamosiomis ir civilinėmis nuobaudomis. pagal šioje srityje taikomus teisės aktus.

13. GARANTIJOS

Naudotojas įsipareigoja garantuoti AUTOMOBILES PEUGEOT už bet kokius veiksmus, kurių prieš jį gali imtis, ar bet kokių prieš jį pateiktų skundo trečiosios šalies dėl to, kad Naudotojas naudojosi Svetaine sąlygomis, kurios neatitiktų šių teisės aktų. Pranešimai. Ši garantija apima bet kokią sumą, kurią AUTOMOBILES PEUGEOT turėtų sumokėti dėl bet kokios priežasties, įskaitant pripažintas ar priteistas advokato išlaidas ir teismo išlaidas.

 

Naudojantis svetaine nesuteikiama jokia garantija. AUTOMOBILIAI PEUGEOT nesuteikia jokių tiesioginių ar numanomų garantijų dėl to, kad Vartotojas naudosis Svetaine, ypač dėl svetainės ir elementų prieinamumo, savalaikiškumo, aktualumo, patikimumo ir naudingumo.

Taip pat AUTOMOBILES PEUGEOT negarantuoja, kad Elementai atitiks Vartotojo lūkesčius.

14. VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo naudojimąsi Svetaine ir Elementais. Vartotojas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią AUTOMOBILES PEUGEOT gali patirti dėl Svetainės ir Elementų naudojimo nesilaikant galiojančių įstatymų ir/ar taisyklių ir/ar nuostatų.

15. AUTOMOBILIŲ PEUGEOT ATSAKOMYBĖ

AUTOMOBILIAI PEUGEOT negali būti laikomas atsakingas dėl bet kokios priežasties ir, jei šis sąrašas nėra baigtinis, Svetainės ir (arba) prieigos prie Elementų pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo atveju.

 

AUTOMOBILES PEUGEOT jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas atsakingas už duomenų perdavimo patikimumą, prieigos laiką ar bet kokius prieigos prie interneto ar prie jo prijungtų tinklų apribojimus. AUTOMOBILIAI PEUGEOT neprisiima atsakomybės už prieigos prie Elementų tinklų nutraukimą, visišką ar dalinį Elementų neprieinamumą, ypač dėl telekomunikacijų operatoriaus, perdavimo klaidos ar problemų, susijusių su perdavimo saugumu, atveju. Naudotojo priėmimo įrangos ar telefono linijos gedimo atveju.

 

AUTOMOBILIAI PEUGEOT gali tekti nutraukti prieigą prie Elementų dėl techninės priežiūros priežasčių. Apie šį sutrikimą bus pranešta Svetainės pagrindiniame puslapyje arba bet kokiu kitu būdu. Šis pertraukimas jokiu būdu neįtraukia AUTOMOBILES PEUGEOT atsakomybės ir nesuteikia teisės į jokią kompensaciją.

AUTOMOBILES PEUGEOT jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas atsakinga už tiesioginę ar netiesioginę žalą, pavyzdžiui, materialinę, komercinę, moralinę ir finansinę žalą, įskaitant bet kokį pelno praradimą, duomenų ar programų praradimą, dėl kurio priežastis, kilmė. arba pagrindu, Svetainės ir (arba) Elementų naudojimas.

 

Tuo atveju, kai Peugeot prekybos vieta siunčia komercinį pasiūlymą į asmeninę interneto vartotojo erdvę, ši pardavimo vieta yra vienintelė atsakinga už šį pasiūlymą, Automobiles Peugeot jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas atsakingu už tai.

16. INFORMACIJA APIE PRODUKTUS IR PASLAUGAS

Svetainės puslapiuose rodomi Elementai yra pagrįsti techninėmis charakteristikomis, galiojančiomis įvairių svetainės puslapių įtraukimo į internetą ar atnaujinimo metu.

 

Šioje svetainėje pateikiami produktai yra platinami žemyninėje Prancūzijoje (išskyrus Korsiką). Jie gali skirtis įvairiose šalyse arba gali būti prieinami ne visose pasaulio šalyse.

 

Bet kuriuo atveju šioje svetainėje esantys Elementai yra bendra informacija ir neturi jokios sutartinės vertės.

 

Be to, visos nurodytos kainos yra didžiausios rekomenduojamos mažmeninės kainos.

17. SLAPTAŽODŽIO VALDYMAS

AUTOMOBILIAI PEUGEOT suteikia Naudotojui Svetainėje įvairias erdves, leidžiančias jiems naudotis privilegijuotomis paslaugomis. Norėdamas gauti prieigą prie šių erdvių, Vartotojas turi įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Šis slaptažodis yra griežtai asmeninis ir Vartotojas privalo užtikrinti jo konfidencialumą. Vartotojas yra atsakingas už bet kokį šio slaptažodžio naudojimą, o AUTOMOBILES PEUGEOT jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas atsakingas už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl šių erdvių ir (arba) šio slaptažodžio naudojimo. Vartotojas privalo informuoti AUTOMOBILES PEUGEOT apie bet kokį nesąžiningą savo slaptažodžio ar vietos naudojimą ir atsijungti po kiekvieno apsilankymo Svetainėje.

18. ATNAUJINIMAS

Peugeot pasilieka teisę be įspėjimo keisti ir atnaujinti šias Bendrąsias sąlygas ir visus svetainėje pateiktus elementus, produktus ar paslaugas.

 

Visi šie pakeitimai yra privalomi interneto vartotojams, kurie kiekvieną kartą prisijungdami privalo susipažinti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

 

19. FINANSAVIMO INFORMACIJA

Visi finansavimo pasiūlymai, pateikti svetainėje www.peugeot.fr, turi būti priimti CREDIPAR, ribotos atsakomybės bendrovė pagal Prancūzijos įstatymus, kurios kapitalas yra 138 517 008 eurų, 12 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre 317 425 988.

 

Pasiūlymams ir svarstyklėms gali būti taikomos sąlygos ir jie visais atvejais priklausys nuo CREDIPAR patvirtinto failo, svetainėje esantys elementai nėra sutartiniai ir jūsų registracija joje nėra finansavimo pasiūlymas.

 

Tik tada, kai savo parašu sutinkate su išankstiniu finansavimo pasiūlymu ir PEUGEOT tinklo nariui, su kuriuo bendraujate, pateiksite prašomus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su jūsų tapatybe ir finansine padėtimi, CREDIPAR galės patvirtinti arba ne tavo prašymas.

 

CREDIPAR jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės, jei pasikeistų svetainėje www.peugeot.fr pateikti pasiūlymai.

19. FINANSAVIMO INFORMACIJA

Visus finansavimo pasiūlymus, pateiktus svetainėje www.peugeot.fr, turi priimti CREDIPAR, ribotos atsakomybės bendrovė pagal Prancūzijos įstatymus, kurios kapitalas yra 138 517 008 eurų, 9 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS, RCS Nanterre 317 425 981.

 

Pasiūlymams ir svarstyklėms gali būti taikomos sąlygos ir jie visais atvejais priklausys nuo CREDIPAR patvirtinto failo, svetainėje esantys elementai nėra sutartiniai ir jūsų registracija joje nėra finansavimo pasiūlymas.

 

Tik tada, kai savo parašu sutinkate su išankstiniu finansavimo pasiūlymu ir PEUGEOT tinklo nariui, su kuriuo bendraujate, pateiksite prašomus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su jūsų tapatybe ir finansine padėtimi, CREDIPAR galės patvirtinti arba ne tavo prašymas.

 

CREDIPAR jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės, jei pasikeistų svetainėje www.peugeot.fr pateikti pasiūlymai.

20. ĮVAIRŪS

Jei kuri nors iš sąlygų bus pripažinta negaliojančia, ji bus laikoma neparašyta ir dėl to nebus pripažintos negaliojančiomis kitos sąlygos. Jei AUTOMOBILES PEUGEOT nepasinaudos bet kuria iš šio vartotojo pranešimo kylančių teisių, tai nereiškia, kad atsisakoma teisės ginti šias teises.

21. TAIKOMA TEISĖ

Svetainei ir šiems teisiniams pranešimams taikomi Prancūzijos įstatymai.

Bet koks ginčas, kylantis dėl šių teisinių pranešimų aiškinimo ir (arba) vykdymo, turi būti bandomas taikiai išspręsti.


Nesant taikaus sprendimo, ginčas bus perduotas kompetentingiems Paryžiaus teismams.

22. PAREIŠKIMAS APIE PRIVATUMĄ

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Peugeot, jūsų teises ir kaip renkame bei apdorojame jūsų asmens duomenis, skaitykite mūsų privatumo politiką.