SITUACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) SKAITYKITE ČIA
/image/75/6/peugeot-3008-2016-088-fr.235756.jpg

GRIP CONTROL

SUKIBIMAS

/image/66/2/peugeot-2008-2016-214-fr.238662.jpg

„Grip Control“ sistema su centrinėje konsolėje įrengtu sukamu valdikliu praplečia automobilio naudojimo galimybes, pasirinkus blogam sukibimui su keliu suderintą važiavimo režimą. Ši patentuota sistema veikia kartu su specialiai pritaikytomis visų sezonų M+S (“Mud & Snow”) padangomis.

„Grip Control“ optimizuoja sukibimą su keliu, atsižvelgdama į kelio paviršių ir kontroliuodama priekinius varančiuosius ratus. Visais atvejais sistema vairuotojui palieka kontrolės galimybę. Bet kuriuo atveju vairuotojas gali pasikliauti šios sistemos išmanumu, naudodamas „Standard“ režimą, arba valdiklio pasukimu pasirinkdamas norimą režimą:

 • „Standard“ (Standartinis) režimas skirtas normalioms kelio sąlygoms ir minimaliam ratų slydimui.
 • „Snow“ (Sniegas) režimas akimirksniu kiekvieno rato sukimąsi pritaiko, atsižvelgdamas į esamas sukibimo sąlygas. Automobiliui pasiekus 80 km/val. greitį, sistema persijungia į „Standard“ režimą.
 • „Mud“ režimas suteikia galimybę lengvai važiuoti gruntiniais paviršiais, drėgna žole ir t.t.. Jis užtikrina automobilio judėjimą esant specifinėms sąlygoms. Šis režimas leidžia ratams suktis net ir esant mažiausiam sukibimui, kad būtų pašalintas purvas ir atgautas sukibimas su paviršiumi. Tuo pačiu metu ratas esant didžiausiam sukibimui valdomas taip, kad sukimo momentas būtų kiek įmanoma didesnis. Jis yra pritaikytas blogiems keliams, Režimas aktyvus iki 50 km/val. Viršijus šią ribą, įjungiamas „Standard“ režimas.
 • „Sand“ (Smėlis) režimas, važiuojant minkštu gruntu, vienu metu riboja abiejų varančiųjų ratų buksavimą, sumažindamas užklimpimo riziką. Šis režimas veikia iki 120 km/val. greičio; viršijus šią ribą, įjungiamas „Standard“ režimas.
 • „ESP Off“ režimas visiškai išjungia ESP sistemą ir „Grip Control“ funkciją. Iki 50 km/val. greičio aktyvus režimas leidžia savarankiškai palaikyti sukibimą.

ADVANCED GRIP CONTROL

i

„Advanced Grip Control“ sistema išnaudoja šios įrangos privalumus:

 • Optimizuota traukos kontrolės sistema siūlo penkis sukibimo režimus („Standard“, „Snow“, „Mud“, „Sand“, „ESP Off“), kuriuos galima pasirinkti, naudojantis centrinėje konsolėje įrengtu, sukiojamu valdikliu.
 • Specifinių 18'' M+S („Mud & Snow“) padangų komplektas
 • Nusileidimo nuokalne pagalbinė sistema „Hill Assist Descent Control„ (HADC) – nauja, pagalbinė funkcija, skirta pilnai ir saugiai automobilio kontrolei, leidžiantis stačia nuokalne. Ši pasižymi pažangia savybe – galimybe palaikyti itin nedidelį (3 km/val.) greitį, taip pavojingose situacijose užtikrinant kontrolę ir saugumą.
 • Ši funkcija įjungiama, paspaudus centrinėje konsolėje įrengtą specialų mygtuką, kai važiuojama ne didesniu, nei 70 km/val. greičiu. Funkcija pradeda veikti, važiuojant ne didesniu, nei 30 km/val. greičiu.
 • Važiuodamas nedidele nuokalne, vairuotojas gali atleisti akceleratoriaus ir stabdžių pedalus. Greitis kontroliuojamas tuo atveju, kai yra įjungta antroji arba pirmoji pavara.
 • Važiuojant statesne nuokalne arba sudėtingu kelio ruožu, HADC funkcija įjungiama, pasirenkant neutraliąją pavarą. Siekiant didesnio saugumo, palaikomas mažesnis leidimosi nuokalne greitis.
 • HADC funkcija prisitaiko prie nuolydžio:
  • nuolydžiui siekiant tarp 5 ir 8 proc., funkcija palaiko 17 km/val. greitį
  • nuolydžiui viršijant 8 proc., funkcija palaiko 3-17 km/val. greitį

PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA

AKTYVIOS SISTEMOS

Aktyvi greičio palaikymo sistema yra greičio palaikymo / greičio ribojimo sistema su papildyta greičio kontrolės funkcija, palaikančia atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.                 

 Ši funkcija visų pirma yra suderinta važiavimui magistralėmis, esant vidutinėms arba nedidelėms eismo apkrovoms. Ji leidžia išvengti sistemingo greičio palaikymo funkcijos išjunginėjimo, priekyje atsiradus kitam automobiliui. Radarui aptikus automobilį, automatiškai palaikomas pastovus atstumas iki jo: manipuliuojant stabdžiais ir akceleratoriumi, iki 20 km/val. sumažinamas automobilio greitis. Eismo juostai atsilaisvinus, greičio kontrolės sistema sugrįžta prie anksčiau nustatyto greičio. Jeigu lėtėjimas iki 20 km/val. yra nepakankamas atstumo palaikymui, sistema perspėja vairuotoją ir jam perleidžia greičio kontrolę.

PRISITAIKANTI SISTEMA SU STOP FUNKCIJA (ACC STOP)

Automobilio priekiniame buferyje įrengtas radaras, 150 metrų spinduliu fiksuojantis visus esančius objektus. Diapazone tarp 30 ir 180 km/val., prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema su „Stop“ funkcija („ACC Stop“) suteikia dvi funkcijas:

 • Vairuotojo nustatyto automobilio greičio automatinį palaikymą
 • Automatinį atstumo palaikymą iki priekyje važiuojančio automobilio (pasirenkant iš trijų pasirenkamų lygių: tolimo, normalaus ir artimo)

Ši sistema aptinka priekyje, ta pačia kryptimi, važiuojantį automobilį. Ji automatiškai suderina automobilio greitį su priekyje važiuojančio automobilio greičiu, naudodama stabdymą varikliu arba stabdžiais (pastaruoju atveju uždegant stabdžių žibintus). Tokiu būdu palaikomas pastovus atstumas iki visiško automobilio sustojimo (versijose su automatine transmisija), arba iki 30 km/val. (versijose su mechanine transmisija)i.

i

AVARINIAI MIESTO STABDŽIAI IR AKTYVŪS AVARINIAI STABDŽIAI

ACTIVE CITY BRAKE

i

„Active City Brake“ yra automatinė stabdymo mieste sistema, suveikianti, nustačius susidūrimo riziką. Ši sistema leidžia sumažinti susidūrimo pasekmes arba net visai jo išvengti. Tuo tikslu viršutinėje priekinio stiklo dalyje įrengtas trumpojo nuotolio LIDAR technologijos lazeris. Jis aptinka kliūtis – tokias, kaip stovintys arba judantys automobiliai, važiuojantys ta pačia juosta ir ta pačia kryptimi.

Jeigu, važiuojant ne didesniu, nei 30 km/val. greičiu, vairuotojas nebando išvengti kliūties, „Active City Brake“ sistema automatiškai, maksimaliu pajėgumu įjungia stabdžius. Taip sumažinamas greičių skirtumas tarp automobilio ir nustatytos kliūties. Automatinio lėtėjimo pagreitis gali siekti iki 10 m/s².

ACTIVE SAFETY BRAKE

i

„Active Safety Brake“ (automatinė avarinio stabdymo sistema) įjungiama tuo atveju, kai vairuotojas pakankamai greitai nereaguoja į perspėjimo signalus ir nebando stabdyti. Taip, vairuotojo reakcijos nesulaukiančios pagalbinės sistemos, leidžia išvengti susidūrimo arba sumažinti jo padarinius, sumažindamos automobilio greitį. Sistema seka pastebėtus (tiek ta pačia kryptimi judančius, tiek stovinčius) automobilius, tai pat kelyje esančius pėsčiuosius (dviračiai, motociklai, gyvūnai ir ant kelio esantys objektai nėra aptinkami). „Active Safety Brake“ įjungiama tokiais atvejais:

 • Kai, automobiliui važiuojant 5 – 140 km/val. greičiu, aptinkamas judantis automobilis.
 • Kai, automobiliui neviršijant 80 km/val. greičio, aptinkamas stovintis automobilis.
 • Aptikus pėsčiąjį, automobilio greitis neviršija 60 km/val.

PERSPĖJIMAS LAIKYTIS ATSTUMO

Perspėjimo laikytis atstumo funkcija (perspėjimas apie susidūrimo grėsmę) įspėja vairuotoją, kad jo automobiliui iškilo grėsmė susidurti su priekyje esančiu automobiliu arba pėsčiuoju.

Šis, garso ir vaizdo signalas įjungiamas prieš pat įjungiant „Active Safety Brake“ funkciją.

ĮSPĖJIMO APIE IŠVAŽIAVIMĄ IŠ EISMO JUOSTOS SISTEMA

STANDARTINĖ

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema nustato nevalingą eismo linijų kirtimą. Tai atliekama, naudojant ištisines arba brūkšnines linijas atpažįstančią vaizdo kamerą. Užtikrindama saugų vairavimą, kamera stebi kelią. Jeigu, automobiliui važiuojant didesniu, nei 80 km/val. greičiu vairuotojas praras budrumą ir nukryps nuo trajektorijos, įjungiami vaizdo ir garso perspėjimai.

AKTYVI

Važiuojant 65 – 180 km/val. greičiu, aktyvi perspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema („Active Lane Departure Warning“) dar ir pakoreguoja trajektoriją: kai tik sistema nustato nevalingo eismo  juostos kirtimo pavojų, ji palaipsniui koreguoja vairo pasukimą, išlaikydama automobilį pirminėje juostoje. Jeigu vairuotojas nori pats palaikyti automobilio trajektoriją, jis gali išvengti automatinio koregavimo, tvirtai laikydamas vairą (pavyzdžiui, darant išvengiamąjį manevrą). Koregavimas bus nutrauktas iš karto, kai bus įjungiami posūkių indikatoriai.

i

AKLOSIOS ZONOS STEBĖJIMO SISTEMA

Aklosios zonos stebėjimo jutikliai vairuotoją informuos apie gretimoje eismo juostoje – kairėje arba dešinėje – esantį automobilį. Ši įranga siūloma su priekiniais ir galiniais „Visiopark 1“ sistemos atstumo jutikliais.

AKTYVI

/image/29/0/peugeot-308-2013-100-fr.239290.jpg

Važiuojant 12 – 140 km/val. greičiu, ši sistema vairuotoją perspėja apie aklosiose zonose esančius automobilius, jeigu tai sukelia galimą pavojų. Toje pusėje, kur buvo pastebėtas kitas automobilis (arba sunkvežimis, autobusas, motociklas), esančiame šoniniame veidrodėlyje, įžiebiamas šviesos signalas.

Ši sistema veikia kartu su aktyvia įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema: jeigu automobilis kirs eismo juostą, priedo prie atitinkamos pusės šoniniame veidrodėlyje uždegamo šviesos signalo, bus juntamas trajektorijos koregavimas, taip padedant išvengti susidūrimo.

VAIRUOTOJO BUDRUMAS

PERSPĖJIMAS APIE VAIRAVIMO TRUKMĘ

Perspėjimo apie vairavimo trukmę įspėjimas įjungiamas, kai sistema nustato, jog vairuotojas vairavo dvi valandas, važiuodamas didesniu, nei 65 km/val. greičiu. Ekrane parodomas garso signalo lydimas įspėjimas, reikalaujantis padaryti pertrauką.

PERSPĖJIMAS DĖL VAIRUOTOJO DĖMESINGUMO

Perspėjimą apie vairavimo trukmę papildo vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema. Automobilio priekinio stiklo viršutinėje dalyje įrengta vaizdo kamera, analizuojanti judėjimo trajektoriją. Sistema tikrina vairuotojo budrumą, sekdama kelio žymėjimus ir vertindama trajektorijų skirtumus. Ji gali pateikti įvairių lygių garso ir vaizdo įspėjimus („Palaikykite budrumą! “ arba „Padarykite pertrauką! “).

i