SITUACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) SKAITYKITE ČIA

„Peugeot“ privilegijų kortelės taisyklės

/image/76/0/308-1281221-qdpa5k8ltr.304760.jpg

„PEUGEOT“ PRIVILEGIJŲ KORTELĖS TAISYKLĖS

* Kortelė suteikia Jums teisę naudotis galiojančiomis privilegijomis ir nuolaidomis visuose oficialiuose įgaliotosiuose „Peugeot“ atstovybėse Lietuvoje. Kortelių turėtojams automatiškai bus taikoma minimali 10% nuolaida perkant originalias „Peugeot“ atsargines detales ir/arba remontuojant ir prižiūrint savo automobilius bet kurioje „Peugeot“ atstovybėje. Dėl galiojančių privilegijų ir nuolaidų galite kreiptis į pasirinktą  „Peugeot“  atstovybę, kurių sąrašą rasite tinklalapyje www.peugeotlietuva.lt skiltyje „Peugeot“ atstovybių kontaktai.

* Kortelių turėtojams taikomos nuolaidos ir akcijos, kurių metu galioja specialios nuolaidos prekėms ir paslaugoms, yra terminuotos. Akcijos ir jų pradžios ir pabaigos datos skelbiamos tinklapyje www.peugeotlietuva.lt, apie jas tap pat galima sužinoti „Peugeot“ atstovybėse, tačiau kortelių turėtojai gali gauti vis kitokių nuolaidų už tam tikras paslaugas ar prekes atskirose „Peugeot“ atstovybėse Lietuvoje skirtingu laiku, iš anksto apie jas neperspėjus. Įgaliotosios „Peugeot“ atstovybės Lietuvoje pasilieka teisę nuspręsti, už kokias perkamas paslaugas ar prekes kortelės turėtojas gali gauti nuolaidų.

* Kortelė gali būti suteikiama tik privatiems asmenims.

* Nuolaidos netaikomos kėbulo remonto ir dažymo darbams, taip pat detalėms ir darbams, atliekamiems pagal sutartis su draudimo kompanijomis (remontui po draudiminio įvykio), subrangovų atliekamiems darbams ir kitiems sutartyse iš anksto numatytiems darbams; nuolaidos netaikomos neoriginalioms kitų tiekejų atsarginėms detalėms ir techniniams skysčiams.

* Nuolaidos nesumuojamos ir kortelės turėtojui netaikomos išskirtinės nuolaidos akcijinėms prekėms. Kortelės turėtojas turi teisę pasirinkti, kuri nuolaida jam yra priimtinesnė.

* Kortelę gali įsigyti ne jaunesnis nei 16 metų asmuo, užpildęs anketą. Anketa turi būti užpildyta teisingai.

* Kortelės turėtojas privalo nedelsdamas informuoti „Peugeot“ įgaliotąją atstovybę, jei pasikeitė jo pavardė, adresas ar kita kontaktinė informacija.

* Kortelės turėtojas turite teisę ištaisyti, atnaujinti savo duomenis arba atsisakyti kortelės informavęs apie tai e. paštu bet kurią pasirinktą „Peugeot“ atstovybę, kurios kontaktus galima rasti www.peugeotlietuva.lt skiltyje „Peugeot“ atstovybių kontaktai.

* Kortelės yra „KW Bruun Baltic“ OÜ („Peugeot“ importuotojo Baltijos šalyse, toliau - kortelės savininkas) nuosavybė.

* Įgaliotosios „Peugeot“ atstovybės Lietuvoje ir/arba kortelės savininkas pasilieka  teisę bet kuriuo metu nutraukti „Peugeot“ privilegijų kortelės programą arba keisti jos taisykles, taip pat nutraukti bet kurios „Peugeot“ privilegijų kortelės galiojimą, iš anksto neinformavę apie tai kortelių turėtojų.

* Nuolaidos suteikiamos tik tada, kai klientas pateikia „Peugeot“ privilegijų kortelę prieš atsiskaitydamas už prekes ir paslaugas.

* Kortelės turėtojui nuolaidos bus suteikiamos tik teisėtai atsiskaičius grynaisiais pinigais arba banko kortele. Nuolaidos nebus suteikiamos tiems kortelių turėtojams, kurie bandys jas gauti apgaulės būdu.

* Pateikdami užpildytą šią anketą bet kuriai „Peugeot“ atstovybei Lietuvoje Jūs sutinkate, kad „Peugeot“ atstovybė tvarkys ir naudos anketoje nurodytus Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. „Peugeot“ atstovybė Lietuvoje garantuoja, kad Jūsų duomenis tvarkys ir saugos pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus tik privilegijų kortelės išdavimo tikslu, taip pat siekdama vykdyti tiesioginę rinkodarą, jei Jūs su tuo sutinkate.

* Galiojančios taisyklės su visais pakeitimais pateikiamos interneto svetainėje www.peugeotlietuva.lt skiltyje: Apie Peugeot

* Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į artimiausią « Peugeot » atstovybę, kurios kontaktus rasite www.peugeotlietuva.lt skiltyje „Peugeot“ atstovybių kontaktai.

* Pateikdamas šią anketą el. paštu patvirtinu, kad su kortelės galiojimo taisyklėmis susipažinau. Taip pat sutinku, kad „Peugeot“ atstovybės Lietuvoje turi teisę perduoti mano duomenis tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslais ar siekdama geresnio Jūsų aptarnavimo. „Peugeot“ atstovybė Lietuvoje turi teisę tikrinti Jūsų pateiktus duomenis.

Surasti prekybos atstovą

Atrodo, nepavyksta atsisiųsti. Prašome pabandyti vėliau. Jeigu trukdžiai išlieka, susisiekite su mumis