PRIVATUMO POLITIKA

.

DUOMENŲ APSAUGA – JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Esame pasiryžę atsakingai tvarkyti jūsų asmens duomenis ir saugoti jūsų privatumą. 

Remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pagal šią politiką valdytojas yra„Auto-Bon Baltic OÜ“.. 

Kokius jūsų duomenis renkame?
Kad galėtumėte naudotis tam tikromis mūsų svetainės funkcijomis, gali reikėti pateikti tam tikrus asmens duomenis. Tai gali būti: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, automobilio registracijos numeris ir kita kontaktinė informacija. Tokius jūsų savanoriškai Mums pateiktus asmens duomenis rinksime ir tvarkysime tik laikydamiesi šios privatumo politikos. 

Internetu užsisakius bandomąjį važiavimą, galime susieti kelionei įvestus asmens duomenis su analitiniais slapukais ir palyginti gautus bendrus duomenis su naujų transporto priemonių klientų duomenų baze, kad geriau suprastume Mūsų naujų klientų užsisakymo internetu eigą. Tai padeda optimizuoti pasiūlymus klientams. Gautus bendrus duomenis naudosime tik numatytais tikslais, visada saugosime juos pagal šią privatumo politiką ir nesidalysime bendrais duomenimis su trečiosiomis šalimis. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų slapukų politikoje.

Kur saugosime jūsų asmens duomenis?
Atkreipkite dėmesį, kad informacijos siuntimas internetu nėra visiškai saugus. Nors labai stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti į mūsų svetainę siunčiamų asmens duomenų saugumo, todėl už siunčiamus duomenis atsakote patys. Gavę jūsų asmens duomenis, juos užšifruosime ir saugosime saugiame mūsų įmonės serveryje, stengsimės šiuos duomenis apsaugoti nuo bet kokios neleistinos prieigos. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti siunčiami ir saugomi už Europos ekonominės erdvės ribų, tačiau mes visada stengsimės užtikrinti, kad jie būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos ir galiojančių teisės aktų.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Per interneto portalą surinktus asmens duomenis saugome tam, kad prireikus galėtume keistis informacija su savo sutarčių partneriais, išvengti duomenų praradimo ir nustatyti sistemos trikdžius. Duomenys saugomi ir siekiant užtikrinti Mūsų teisėtus interesus, kad galimų sutartinių arba nesutartinių reikalavimų atveju galėtume panaudoti juos kaip įrodymus. Duomenys saugomi ne ilgiau nei penkerius metus, nebent tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (pavyzdžiui, dėl duomenų subjekto ir Mūsų arba Mūsų sutarties partnerio tarpusavio ginčo). Jums pasikreipus, suteiksime tikslesnę informaciją apie jūsų asmens duomenų saugojimo terminus.

PRIVATUMAS – MŪSŲ PAŽADAS

Ką darome su jūsų asmens duomenimis?
Renkame duomenis, reikalingus sudaryti sutartį. Paprastai renkame jūsų duomenis tik tuo atveju, jei pageidaujate pasinaudoti Mūsų paslaugomis. Suteikiame galimybę per Interneto svetainę užsisakyti priėmimo laiką, techninės priežiūros paslaugas arba, pavyzdžiui, bandomąjį važiavimą. Tokiais atvejais prašome jūsų užpildyti Interneto svetainėje pateiktą paraiškos formą. Formoje yra būtinų nurodyti ir savanoriškai pateikiamų duomenų eilutės. Būtina užpildyti tik tas duomenų eilutes, kurios atitinkamos paslaugos formoje pažymėtos žvaigždute (nurodymai pateikti ir formoje). Vėliau, kai atvyksite pasirinktos paslaugos, kad galėtumėte ja pasinaudoti, su jumis bus sudaryta sutartis dėl atitinkamos paslaugos.

Kai kurie formoje nurodyti duomenys Mums nėra būtini ir tie laukeliai yra atitinkamai pažymėti, tačiau prašome pateikti šiuos duomenis, kad galėtume teikti kokybiškesnes paslaugas. Tokiu atveju duomenis tvarkome savo teisėtų interesų pagrindu. Tai šie duomenys:

  • jūsų gyvenamosios vietos duomenys, kuriais remdamiesi galime jums pasiūlyti artimiausią atstovybę jūsų pasirinktai paslaugai suteikti;
  • jūsų automobilio duomenys, reikalingi jus aptarnaujančiai atstovybei pasiruošti kuo geriau ir greičiau jus aptarnauti;
  • jūsų pateikti pageidavimai dėl automobilio, kai pageidaujate rezervuoti bandomojo važiavimo laiką, padeda mums pasiūlyti jums tinkamiausią naują automobilį.

Jei nepageidaujate, kad tokius duomenis tvarkytume, galite jų nepateikti.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitų savo teisėtų interesų pagrindu. Jūsų pateiktus asmens duomenis galime naudoti Mūsų gaminių ir paslaugų tyrimams (įskaitant dalyvavimą apklausose), produktų analizei ir plėtrai, pardavimo stebėjimui arba norėdami susisiekti su jumis kitais panašiais tikslais. Galime susisiekti su jumis įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant telefonu, paštu, elektroniniu paštu, SMS ar MMS žinutėmis.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti turėdami jūsų sutikimą. Asmens duomenys tvarkomi turint jūsų sutikimą, kai Mūsų Interneto svetainėje užsisakote naujienlaiškį arba kitu būdu išreiškiate sutikimą jį gauti.

Pokalbiai telefonu su „Peugeot“ ir mūsų platintojais gali būti įrašomi ir perklausomi. Tai daroma saugumo tikslais, o įrašai gali būti naudojami kaip pagalbinė personalo mokymų priemonė laikantis mūsų kokybės kontrolės procedūrų.

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su kitais mūsų tarptautinės įmonių grupės „Group PSA“ (toliau – mūsų grupė) subjektais, įmonėmis, teikiančiomis paslaugas mums ar mūsų grupei, įskaitant agentus ir subrangovus, taip pat su mūsų platintojais. Šie subjektai duomenis naudos tik pirmiau numatytais tikslais ir naudodami pirmiau nurodytus susisiekimo metodus. Trečiosios šalys gali būti įsikūrusios ne Europos ekonominėje erdvėje, tačiau, kaip jau minėta, mes visada stengsimės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos. Jūsų vardą, pavardę ir telefono numerį galime perduoti įgaliotam duomenų tvarkytojui, kad jis galėtų padėti Mums atlikti klientų pasitenkinimo apklausą. Atkreipiame dėmesį, kad, išskyrus trečiąsias šalis, nurodytas šiame punkte, neatskleisime jūsų asmens duomenų jokiai kitai trečiajai šaliai nebent tai yra privaloma pagal taikytinus teisės aktus ir jokiu būdu šių duomenų neparduosime.

Kokias turite teises dėl savo asmens duomenų tvarkymo?
Turite teisę prašyti, kad pateiktume jums informaciją apie Mūsų sukauptus jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite Mums prašymą toliau nurodytu adresu.

Turite teisę prašyti, kad ištaisytume jūsų asmens duomenis, jei Mūsų turimi jūsų duomenys yra neteisingi arba neišsamūs.

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti Mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Jei nebenorite iš mūsų gauti pranešimų taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, galite bet kuriuo metu jų atsisakyti susisiekdami su mumis toliau nurodytu adresu. Galite prašyti Mūsų nutraukti ir kitus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tačiau tai galėsime padaryti tik tuo atveju, jei asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, esate pareiškę prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba atsiranda kita priežastis, dėl kurios Mes nebetenkame teisės tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Remiantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, turite teisę pateikti prieštaravimą dėl jūsų duomenų tvarkymo Mūsų veikloje.

Jei turite Mums pretenzijų, turite teisę dėl savo asmens duomenų apsaugos kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją. Išsamesnės informacijos apie skundo pateikimą Duomenų apsaugos inspekcijai pateikta Duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

AR TURITE KLAUSIMŲ?

Visus klausimus, pastabas ar prašymus, susijusius su šia privatumo politika, siųskite adresu „Auto-Bon Baltic OÜ“, Lõõtsa tn 8A, Talinas 11415 Harjuma, Estija, arba el. p. adresu info@peugeot.ee