LAIMĖKITE VAIKIŠKĄ DVIRATĮ

LAIMĖKITE VAIKIŠKĄ DVIRATĮ

  1.   Kampanijos laikas ir organizatorius

1.1 Kampanija „Laimėkite vaikišką dviratį!“ (toliau – Kampanija) rengiama Lietuvos Respublikoje 2017.03.20 – 2017.04.03 (imtinai) dienomis, ją organizuoja Mediabrands Digital (toliau – Organizatorius).

1.2. Kampanijos vykdymo tvarką Organizatorius nustato šiomis taisyklėmis. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl Kampanijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems jos dalyviams. Kampanijoje gali dalyvauti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, išskyrus Organizatoriaus, oficialios Peugeot atstovybės ir OÜ KW Bruun Baltic darbuotojus.

  1.   Dalyvavimas Kampanijoje ir prizai

2.1. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Kampanijos taisyklėmis ir sąlygomis, ir su jomis sutinka.

2.2. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai sutinka su tuo, kad jei laimėtų pagrindinį prizą, jų nuotraukos būtų skelbiamos Facebook ir Peugeot interneto svetainėje.

2.3. Kampanijoje gali dalyvauti visi Lietuvoje nuolatos gyvenantys asmenys.

2.4. Norėdami dalyvauti loterijoje vartotojai turi per tam skirtą nuorodą prisijungti prie Peugeot naujienlaiškio ir tapti Peugeot Facebook puslapio gerbėjais.

2.5. Visi dalyviai, kurie prisijungė prie naujienlaiškio ir tapo Peugeot Facebook puslapio gerbėjais, dalyvaus vaikiško dviračio Peugeot LJ-16 loterijoje.

2.6. Apdovanojimas bus įteiktas sutartoje Peugeot atstovybėje.

2.7. Su prizų laimėtojais bus susisiekta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo lošimo dienos. Jei Organizatoriui ar jo atstovui su prizo laimėtoju nepavyks susisiekti ne dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius neatsako už tai, kad jam nepavyko perduoti prizo. Jei laimėtojas atsisako prizo, organizatoriai turi teisę rinkti naują laimėtoją.

2.8. Laimėtas prizas nekeičiamas kitos rūšies prizu ir jo vertė laimėtojui nekompensuojama pinigais, panaudos datos nekeičiamos.

2.9. Su prizais susijusius valstybinius mokesčius Organizatorius sumoka įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais.

  1.   Kitos sąlygos

3.1. Paaiškėjus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Organizatorius turi teisę nutraukti Kampaniją vienašališkai, iškart informuodamas apie tai per Facebook arba kitais būdais.

3.2. Visas pretenzijas dėl Kampanijos organizavimo ar vykdymo reikia siųsti MediaBrands Digital el. paštu: eva@mbd.ee.

3.3. Visi su Kampanija susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.4. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai sutinka, kad būtų išsaugoti ir naudojami jų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys Organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui organizuojant ir planuojant šią Kampaniją ir kitas kampanijas bei renginius ateityje, Kampanijos dalyvius informuojant apie tokias kampanijas ir renginius, taip pat kitais Organizatoriaus reklamos ir rinkodaros tikslais.

3.5. Papildoma informacija apie Kampaniją teikiama el. paštu: eva@mbd.ee.

SURASKITE PREKYBOS ATSTOVĄ

Atrodo, nepavyksta atsisiųsti. Prašome pabandyti vėliau. Jeigu trukdžiai išlieka, susisiekite su mumis