Kalėdoms važiuokite namo!

1. Kampanijos laikas ir organizatorius
1.1 Kampanija „Kalėdoms važiuokite namo!“ (toliau – Kampanija) rengiama Lietuvos Respublikoje 2017-12-03 – 2017-12-13 (imtinai) dienomis, ją organizuoja Mediabrands Digital (toliau – Organizatorius).
1.2. Kampanijos vykdymo tvarką Organizatorius nustato šiomis taisyklėmis. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl Kampanijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems jos dalyviams. Kampanijoje gali dalyvauti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, išskyrus Organizatoriaus, oficialios Peugeot atstovybės ir OÜ KW Bruun Baltic darbuotojus.

2. Dalyvavimas Kampanijoje ir apdovanojimai
2.1. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Kampanijos taisyklėmis ir sąlygomis, ir su jomis sutinka.
2.2. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai sutinka, kad, jei laimėtų pagrindinį apdovanojimą, jų nuotraukos bus skelbiamos Facebook ir Peugeot interneto svetainėje.
2.3. Kampanijoje gali dalyvauti visi Lietuvoje nuolatos gyvenantys asmenys.
2.4. Norėdami dalyvauti Kampanijoje vartotojai turi prisijungti prie Peugeot Facebook puslapio.
2.5. Norėdami dalyvauti Kampanijoje vartotojai turi atsakyti į klausimą „Koks Jūsų didžiausias šių metų Kalėdų noras?‟ Kampanijos komentarų skiltyje.
2.6. Visi dalyviai, kurie parašė komentarą ir tapo Peugeot Facebook puslapio gerbėjais, įgis teisę nemokamai naudotis automobiliu Peugeot 308 šių metų gruodžio 22 - 27 dienomis.
2.7. Apdovanojimas bus įteiktas vienoje iš Peugeot atstovybių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba Šiauliuose.
2.8. Su apdovanojimo laimėtoju bus susisiekta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo lošimo dienos. Jei Organizatoriui ar jo atstovui nepavyks susisiekti su apdovanojimo laimėtoju ne dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius neatsako už tai, kad jam nepavyko perduoti apdovanojimo. Jei laimėtojas atsisako apdovanojimo, organizatoriai turi teisę rinkti naują laimėtoją.
2.9. Laimėtas apdovanojimas nekeičiamas kitos rūšies apdovanojimu ir jo vertė laimėtojui nekompensuojama pinigais, panaudos datos nekeičiamos.
2.10. Su apdovanojimu susijusius valstybinius mokesčius Organizatorius sumoka įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais.
2. 11. Laimėtojas bus paskelbtas 2017.12.13.

3. Kitos sąlygos
3.1. Paaiškėjus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Organizatorius turi teisę nutraukti Kampaniją vienašališkai, iškart informuodamas apie tai per Facebook arba kitais būdais.
3.2. Visas pretenzijas dėl Kampanijos organizavimo ar vykdymo reikia siųsti MediaBrands Digital el. paštu: eva@mbd.ee.
3.3. Visi su Kampanija susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai sutinka, kad būtų išsaugoti ir naudojami jų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys Organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui organizuojant ir planuojant šią Kampaniją ir kitas kampanijas bei renginius ateityje, Kampanijos dalyvius informuojant apie tokias kampanijas ir renginius, taip pat kitais Organizatoriaus reklamos ir rinkodaros tikslais.
3.5. Papildoma informacija apie Kampaniją teikiama el. paštu: eva@mbd.ee.